K
Kaiser La Etnia
@kaiserlaetnia
Nacimiento:
Colombia