G
Garoz Alexitimia
@garozalexitimia
Nacimiento:
M茅xico